TÜRKOĞLU FİZİK TEDAVİ HASTANESİ NİYE KAHRAMANMARAŞA TAŞINMALIDIR?

*Uzm. Dr. İrfan KARATUTLU

Türkoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, başlangıçta Sağlık
Bakanlığınca 30 yataklı devlet hastanesi olarak inşası planlanmıştır. Ancak 1998 yılında hizmete açılırken ani bir kararla 50 yataklı Fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesine dönüştürülmüştür.

Bu haliyle Bakanlığımızın özel dal hastaneleri standartlarına uymayan hastanenin işletilmesinde açılışından bu yana, hem fiziki hem de tıbbi sorunlar yaşanmaktadır.

FİZİKİ SORUNLAR

1. Hem ilçe hem de hastane konum itibarıyla fay hatlarının kesişme noktaları üzerindedir.Bu hatlar Antakya-İslahiye-Türkoğlu ve Türkoğlu-Çelikhan fay hatlarıdır. Bu durum zaten yetersiz olan fiziki mekan durumunun gelişmesine engeldir.

2. Hastane binasının dere yatağı üzerine yapılmasından dolayı temel
harfiyatı yapılamamış ve zemin etüdü yapılmadan mütemadi hatıllar üzerine
bina inşaa edilmiştir. Buna bağlı zeminde çökmeler mevcuttur.

3. Hastane Kahramanmaraş'a yirmibeş kilometre, Türkoğlu ilçe merkezine üç kilometredir. Yaşanan ulaşım güçlüğü hastaların hastaneyi tercih etmemesinde en önemli etkendir. Hastaneye ulaşmak için il merkezinden 2 vasıta değiştirerek yaklaşık 45 dakika süren yolculuk yapmak gerekmektedir.

4. Otuz yatak kapasite ile inşaa edilen hastanenin elli yatağa çıkarılması, dört kişilik koğuşlara ek yataklar konarak sağlanmıştır. Bu durum, refakatçılarla birlikte bir odada 10-12 kişinin kalması gibi sağlıklı olmayan ortamlar oluşturmaktadır.

5. Gerek devlet hastanesinin gerekse fizik tedavi hastanesinin fonksiyonları ve hizmet birimleri farklı olduğundan, bina fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesine hem fiziki şartlar açısından hem de işlevsel olarak uygun şartlar sağlamamaktadır. Bu nedenle hastanede bulunması gerekli olan hidroterapi ünitesi ile terapi havuzu ve ortez-protez atölyesi gibi birçok ünitenin kurulma imkanı olmadığı gibi ileri ki dönemlerde de özellikle fiziki imkanlar açısından bu tür ünitelerin açılmasına imkan yoktur.

6. Özellikle yaz aylarında, hastanede klima sisteminin olmayışı, ilçenin ovada konumlanmış olmasına bağlı, hastane ortamı aşırı sıcak ve nemli olmakta, tedavi olan özellikle yaşlı hastaların genel durumlarında kötüleşmelere diğer yandan da yaz aylarında hastaların özellikle hastanemize gelmemelerine neden olmaktadır.

7. Özellikle yaz aylarında aşırı sıcak ve nemli ortam ovada konuşlanan ilçede yoğun sivrisinek artışına neden olmaktadır.

8. Fizik tedavi hastanesinin fiziki mekan olarak Türkoğlu ilçesinde kurulmasını gerektirecek özel tıbbi veya ekonomik tercih ve sebep (kaplıca
suyu, kaplıca çamuru, içmece suyu gibi faktörler) bulunmamaktadır.

TIBBİ SORUNLAR

 

1. 2004 yılı ilk 3 ayı itibariyle, Kahramanmaraş Devlet Hastanesi fizik
tedavi kliniğinde iki hekimle yapılan ortalama günlük poliklinik sayısı 80 iken, 3 hekimle bu sayı Türkoğlu Fizik Tedavi Hastanesinde 15-25 de kalmaktadır.

2. 2002 ve 2003 yıllarında Kahramanmaraş Devlet Hastanesi fizik tedavi kliniği, hastaların Türkoğlu Fizik tedavi hastanesine yönlendirilmesi planlanarak tamamen kapatılmasına rağmen halkın Türkoğlu Fizik Tedavi Hastanesine teveccühü sağlanamamış, poliklinik sayısı 15-20'lerde yatak doluluk oranı % 50'nin altında kalmıştır.

3. 2004 yılı ilk 3 ay itibariyle Türkoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Hastanesine gelen hastaların istatistiksel değerlendirmede %80-90'ının ilçe merkezi ile bağlı köylerden gelmektedir. Kahramanmaraş il merkezi ve diğer bölge illerden gelen hasta oranı % 10-15'dir. Bu hastaların çoğunluğu da Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nde tedavi imkanı bulamamaktan ve mecbur kaldıkları için geldiklerini ifade etmektedir.

4. İlçede devlet hastanelerinde olan temel uzmanlık alanları olmadığından birçok hasta Kahramanmaraş'taki diğer hastanelere sevk edilmektedir. Ayrıca hastanemizde açılan acil servis hem hastanenin fiziki mekanını daraltmakta hem de temel branş uzmanlık dallarından yoksun acil hizmeti vermeye çalışmaktadır.

5. Hastanemizde fizik tedaviye alınan hastaların %50'si yatarak, %50'si de ayaktan tedavi görmektedir. Ayaktan tedavi görenlerin tamamına yakını il merkezinden gelmektedir. Fizik tedaviye ihtiyaç duyan hastaların büyük bir bölümü yaşlı hasta grubundan olduğundan bunlarda, diyabet, kalp
hastalıkları, yüksek tansiyon gibi ileri yaş hastalıkları da bulunmaktadır.
Bu hastalıklarla ilgili branş hekimlerine yakın olmak, onlardan konsültan hekim olarak yararlanmak ihtiyacı ile sık, sık karşı karşıya kalınmaktadır.

6. Hastanenin alt yapısının yetersizliği nedeniyle yatan hastalar tedavi sonrası duş alması gerekli olan hastalara bu imkan sağlanamamaktadır.

7. Çalışan hastalar, mesailerinden uzun süre ayrılamayacakları için ya tedavilerini ertelemekte veya tedavi olmamaktadırlar. Ayrıca hastalar tedaviye gelemediği ve fizik tedavi bilinci oluşmadığından uzun süre lüzumsuz ilaç kullanılmakta veya gereksiz yere ameliyat olunmaktadır.

8. Ayaktan tedavi gören hastaların birçoğu da 3-5 seans sonra, ulaşım zorluğundan, tedaviyi kesmektedir. Bu da randevu sisteminde kargaşaya sebep olmaktadır. Bilindiği üzere fizik tedaviye ihtiyacı olan hastaların yolculuk ve hareket sırasında sarsıntı görmemeleri, kurallı hareket etmeleri tıbbi bir kural olarak önerilmektedir. Özellikle bel fıtığı, boyun fıtığı ve felçli hastalarda koruma ve hareket sınırlamaları gerekmektedir.

9. Hastaların fizik tedavi süreleri ortalama 3 haftadır. Tedavi boyunca il ve ilçelerden gelen çalışanlar tam gün mesaiye gidememektedirler. Ayrıca ilçeye geldiklerinden yolluk ve yevmiye almaktadırlar. Bu durumda hem mesai aksatılmakta hem de devlet için fazladan maddi külfet de oluşturmaktadır.

10. Halen hastanemizde halen 3 fizik tedavi uzmanı bulunmaktadır.
Hastanedeki hekim sayısı üçün altında olduğu durumlarda sağlık kurulu oluşturulamamakta; hastalar için gerekli olan ilaç ve cihaz raporları çıkarılamamaktadır.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Özel dal hastaneleri işlevleri icabı bulunduğu bölgelerde, yeterli imkan ve donanıma sahip oldukları takdirde, bir marka gibi bölgeyle özdeşleşerek isimlerini tüm Türkiye'ye duyurmaktadır. Bunun sonucu bölgeye tıbbi, ekonomik ve sosyal faydalar sağlamaktadır. ''Eğirdir Kemik Hastalıkları Hastanesi''örneğinde olduğu gibi.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon özel dal hastanesinin ilimizde açılmış olması çok önemlidir. İşletmelerin de ömürlerinin dinamik bir süreci olduğu hesaba katılarak hastanemizin gelişmesine siyasi kaygılardan uzak çözümler üretilmelidir. Bu bağlamda;

1. Kahramanmaraş ili ve çevre illerin nüfusu hesaba katılarak bölgeye hitap
edecek fizik tedavi hastanesinin ortalama 150-200 yatak sayısına sahip olmalıdır.
2. Mevcut hastanenin ulaşım, fiziki ve tıbbi yetersizliği ile ilgili birçok problem, Kahramanmaraş merkezde uygun bir yere nakledilmesi ile çözüme
kavuşacaktır.
3. Bunun için hem fiziki hem de iklim ve ulaşım açısından, Üniversite inşaat alanının karşısına yapılmış % 80 kaba inşaatı tamamlanmış ''Çevik Kuvvet binalarıdır.
4. Binalar; bir, iki ve üç kişilik hasta odaları olmaya uygun ve iki yüz hasta yataklı bir hastane olmaya müsaittir. Binalarda fizik tedavi hastanelerinde olan terapi havuzu, ortez-protez atölyesi ve geniş bir ayaktan tedavi ünitelerine uygun mekanlar mevcuttur.
5. Binaların çevresindeki yaklaşık 200 dönümlük arsası ile önümüzdeki 20-30 yılda oluşabilecek fiziki mekan problemlerine çözüm daha kolay olacaktır.
6. Binalar daha serin bir iklime sahip bir konumdadır. Ulaşım yönünden Kültür merkezine 5-6 dakika, çevre yolundan şehir merkezine 10 dakika uzaklıktadır.
7. Hastanenin şehir merkezine taşınması, kalifiye personel istihdamında yaşanılan problemlerin büyük bir kısmını çözecektir.
8. Sağlık Bakanlığının Hastanelerin Döner sermayeden karşılanmak üzere sağlık personeli ve hizmet alımı yönetmeliği, hastanenin merkeze taşınması ile oluşturulacak çözümlere katkıda bulunacaktır.

 

 
6532 kez okunmuştur.